تعمیرات و سرویس پکیج

تعمیرات و سرویس پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور

تعمیرات و سرویس پکیج بوتان

تعمیر پکیج بوتان

کد خطا و ارور پکیج بوتان

E01وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی (عدم تشکیل شعله)
E02عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی کابل متصل به آن
E03عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
E04پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
E06خرابی سنسور دمای آب گرم بهداشتی یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی
E07خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش یا قطعی سیم آن یا به اصطلاح خرابی NTC بهداشتی
E09عدم گردش آب در مدار، باید مثل پمپ، برد، تاخیر در عملکرد بردیم را چک کرد
E11پارازیت شعله (تداخل امواج مغناطیسی اطراف شعله)
E12قطعی سیم مدولاتور شیرگاز
E28تکرار متوالی یک خطا بیش از 5 بار

نصب ، تعمیرات و سرویس پکیج ایساتیس

ایساتیس

ارور و کد خطا پکیج ایساتیس

کد خطامفهوم کد خطا
E1افت فشار آب مدار گرمایش
E2عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E3اشکال در NTC گرمایشی
E4اشکال در NTC مصرفی
E6انسداد دودکش – خطای پر شر سوئیچ دود
E7افزایش بیش از دمای مدار گرمایش(فعال شدن کلید حرارتی)
E8عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش
E9محل جامپر S4 را تغییر دهید.
EEدیپ سوییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابجا شده است.

نصب ، سرویس و تعمیرات پکیج دوو

تعمیر پکیج دوو

نصب ، تعمیرات و سرویس پکیج تاچی

پکیج تاچی

ارور و کد خطا پکیج تاچی

ارور و کد خطا پکیج تاچی تیپ A

عیبکد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعلهE1
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژE2
انسداد دودکشE3
فشار اب مدار گرمایش پایین استE4
اشکال در NTC مصرفیE6
NTC اشکال در گرمایشE7

ارور و کد خطا پکیج تاچی تیپ B

عیبکد خطا
کنترل شیر گازE1
خراب بودن پرشرسوییچ فنE2
قطع شدن کابل ارتباطیE3
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقیE4
معیوب بودن آی سی برد کنترلE5
(NTC )دمای آب گرم خراب استE6
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب استE7
برد کنترل خراب استE8
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند.E9

ارور و کد خطا پکیج تاچی تیپ C

عیبکد خطا
اشکال در تهویهE1
اشکال درسنسور گرمایشیE2
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتیE3
اشکال به علت داغ شدن بیش از حدE4
اشکال در مدار شیر گازE5
اشکال در احتراقE6
اشکال در شعلهE7
اشکال در فشار گازE8
اشکال به علت یخ زدگیE9
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدنEB
اشکال در برد الکتریکیEC
اشکال کمبود فشار آبEP

نصب ، سرویس و  تعمیرات پکیج آریستون

تعمیر پکیج دیواری آریستون

کد خطا و ارور پکیج آریستون

کد ارورمعنی کد ارور
۹۰ / قرمزفعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)
۶۰ / ۵۰ / زردافت فشار آب مدار گرمایش
A3 70/60/زردخرابی سنسور گرمایش مرکزی
E 70/50/زردخرابی سنسور آبگرم بهداشتی
۷۰/زردخطای Eeprom
۸۰/زردخطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده
۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زردتعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه
۷۰/قرمزخطای داخلی برد
قرمزخطا در عملکرد خودکار جرقه زن
۷۰/۶۰/۵۰/زرد
۸۰/۷۰/۶۰/زرد
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت
زرددر مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ

نصب ، سرویس و  تعمیرات پکیج وایلانت

تعمیر پکیج دیواری وایلانت

ارور و کدخطا پکیج وایلانت

کد خطامفهوم کدعلت بروز خطا
F .0ایراد در سیستم حسگر دما رفت NTCخرابی NTC  . کابل یا اتصالات مربوطه
F .1ایراد درسیستم  حسگر دما مدار برگشت NTCخرابی NTC . کابل یا اتصالات مربوطه
F .5قطع حسگر خارجی جریان گازخرابی حسگر .خرابی یا قطع کابل اتصال
F .6قطع حسگر داخلی جریان گازخرابی حسگر .خرابی یا قطع کابل اتصال
F .10اتصال کوتاه در حسگر NTC مدار رفت (C130>)خرابی حسگر .اتصال کوتاه بین کابل حسگر با بدنه دستگاه
F .11اتصال کوتاه در حسگر NTC مدار رفت (C130  >)خرابی حسگر .اتصال کوتاه بین کابل حسگر با بدنه دستگاه
F .15اتصال کوتاه حسگر خارجی جریان گازخرابی حسگر .اتصال کوتاه بین کابل حسگر با بدنه دستگاه
F .16اتصال کوتاه حسگر داخلی جریان گازخرابی حسگر .اتصال کوتاه بین کابل حسگر با بدنه دستگاه
F .20فعال شدن محدود کننده ایمنی دما 
F .22کمبود اب دستگاه یا خشک کار کردن پمپکمبود اب در مدار اولیه .خرابی در حسگر فشار اب.قطعی درکابل پمپ یا حسگرفشا راب. پمپ جام کرده .خروجی پمپ کم است .
F .23کمبود اب یا اختلاف کم دما بین دو حسگر دماپمپ جام کرده .خروجی پمپ کم است
F .24کمبود اب یا افزایش سریع دمای ابپمپ جام کرده .خروجی پمپ کم است .وجود هوادر سیستم .فشار دستگاه خیلی کم است .جابه جاشدن حسگرهای NTC  رفت و برگشت
F .26جریان برق استپ موتور شیرگاز برقرار نمیشود .کابل برق استپ موتوراتصال ندارد .استپ موتورخراب است .برد الکترونیکی خراب است
F .27شعله مرحله دوم مشعل تشکیل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است .سلونوئید والو (شیر قطع و وصل )شیر گاز خراب است .میله یون قطع یا خراب است
F .28دستگاه راه اندازی نمی شود :تا مرحله جرقه زدن پیش رفته سپس متوقف می شود .عدم وجود گاز یا وجود هوا در مسیر گاز .فشار گاز خیلی کم است .خرابی ترانس جرقه زن .کابل ترانس جرقه زن .قطع سیم یا خرابی میله یون عدم اتصال به ارت و یا خرابی الکترونیکی

نصب ، تعمیرات و سرویس پکیج لورچ

نصب ، سرویس و تعمیر پکیج لورچ

ارور و کد خطا پکیج لورچ

کدخطا   دلایل بوجود آمدن خطا 
1کدخطا E0 خطای ارتباطی کنترل از راه دور
2کدخطا E1عدم تشخیص شعله
3کدخطا E10افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش 
4کدخطا E12عملکرد صحیح کنترل از راه دور 
5کد خطا E13خطای برد الکترونیک اصلی 
6کد خطا E15انسداد دودکش-خطای(موقت) پرشر سوئیچ دود در زمان کمتر از 2 دقیقه
7کد خطا E16خطا در پارامتر تنظیم برنامه؛ خطای کنترلی برد الکترونیکی 
8کدخطا E2انسداد دودکش؛ خطای پرشر سوئیچ دود 
9کدخطا E23خطای ترموستات محیطی 
10کدخطا E25خطای یخ زدگی مبدل اصلی(افت دما به کمتر 2 درجه)
11کدخطا E26عدم صدور فرمان باز شدن شیرگاز-احتمال اشکلات در اتصالات الکترونیکی یا مکانیکی پرشر دود-خطای عملکرد رله برد الکترونیکی
12کدخطا E28خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش 
13کدخطا E3خطای ترموستات سیستم گرمایشی 
14کدخطا E30خطای پارامترهای تعریف نشده
15کدخطا E31خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی- باید پارامتر A22 را روی صفر تنظیم کرد.
16کدخطا E4خطای ترموستات سیستم مصرفی
17کدخطا E40خطا در مدار سیستم گرمایش 
18کدخطا E5اشکال در مدولاتور شیر گاز 
19کدخطا E6افزایش دمای سیستم گرمایش به بیش از 90 درجه 
20کدخطا E7اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا
21کدخطا E77خطا در ترموستات مخزن-خطا در پارامترها 
22کدخطا E8افت فشار آب سیستم گرمایش 
23کدخطا E9افزایش دمای سیستم گرمایش به بیش از 100 درجه (فعال شدن کلید حرارتی)
24کدخطا E99خطا در پارامترهای تنظیم برنامه، خطای کنترلی برد الکترونیکی 

نصب ، سرویس و نصب پکیج ال جی

تعمیر پکیج گلدیران و ال جی

نصب ، سرویس و تعمیر پکیج آلزان

تعمیر پکیج آلزان

کد خطا و ارور پکیج دیواری آلزان

کد خرابیایرادعلت احتمالیراه حل
E 01*ایراد در تشکیل شعلهنبودن گازبررسی مسیر گاز و تخلیه هوای مسیر
الکترود معیوببررسی سیم الکترود و یا تعویض آن
شیر گاز معیوببررسی شیر گاز و تعویض در صورت نیاز
فاز و نول برعکس وصل شده استبرعکس کردن دوشاخه برق
E 02*سنسور حدسنسور حد عمل کرده استتعویض سنسور در صورت خرابی
حل مشکل بالا رفتن دما
E 03*کد خرابیپرشر فنایرادپرشر فن عمل نمیکندسیم و یا فیش پرشر فن قطع شده استعلت احتمالیبررسی مسیر خروجی دود، فن و پرشراصلاح کردن سیم کشی و یا فیشهاراه حل
E 04*پرشر آبفشار آب سیستم گرمایش کم استآبگیری دستگاه (باز کردن شیر پرکن)
پرشر آب رسوب گرفته استبررسی و تمیز کردن پرشر آب
E 05سنسور گرمایشNTC گرمایش معیوب استتعویض NTC گرمایش
E 06سنسور آبگرمNTC آبگرم مصرفی معیوب استتعویض NTC آبگرم مصرفی
E 22حافظهخطا در حافظه رخ داده استخاموش و روشن کردن دستگاه
E 40برق ورودیورودی برق دچار نوسان شده استاطمینان از صحت ورودی برق و عملکرد محافظ برق
E 72*محفظه احتراقمحفظه احتراق دچار ایراد شده استباز و بست و بررسی محفظه احتراق
E 76ماژولاتوربوبین ماژولاتور معیوب استتعویض بوبین ماژولاتور
E 77ولتاژ داخلیولتاژ ورودی دچار نقصان شده استبررسی ولتاژ ورودی
E 78گرادیان دمای گرمایشNTC گرمایش درست عمل نمیکندبررسی صحت عملکرد NTC

نصب ، سرویس و تعمیر پکیج فرولی

تعمیر پکیج فرولی

سرویس و تعمیر پکیج بوش

بهترین برند غیر ایرانی پکیج بوش می‌باشد که دفتر اصلی شرکت آن در آلمان می‌باشدو محصولات برند بوش از کیفیت و زیبایی بسیار بالایی برخوردار هستند .

نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(۱)
مطالعه بیشتر

پکیج‌های بوش در دو مدل کامفورت و اکسکلوسیو با ظرفیت‌های 24000، 28000 و 35000 کیلوکالری در بازار موجود می‌باشد.

کد خطاهای پکیج بوش

✔ با روشن کردن دستگاه هیچ عملیاتی رخ نمی دهد، و ال ای دی دستگاه روشن نمی شود:

 جریان برق وجود ندارد، فیورزf1,f2 سوخته است. برد خراب است.

✔ مدار گرمایشی عمل نمی کند، ولی دمای آب مصرفی مناسب است:

 جامپر بین پایه های ال اس به ال آر باز شده است و یا قسمت ارتباطی بین ترموستات اتاقی یا پایه ال آر اشتباه شده است، ترموستات و برد کنترلی خراب است.

✔ چراغ دکمه ریست در هر چهار ثانیه یک بار روشن و خاموش می شود و دومین و پنجمین ال ای دی از چپ 45 و 90 درجه چشمک می زند:

سنسور دود در دستگاه بدون فن ، پشر سوئیچ دود در دستگاه فن دار خراب است.

✔ چراغ ریست چهار بار در ثانیه روشن می شود:

 اشکال در ان تی سی گرمایش، اشکال در ان تی سی مصرفی، اشکال در سنسور ان تی سی دود، اشکال در فن اشکال در پرشر سوئیچ دود یکیج بوش، اختلال در سیم کشی، خرابی کلید کد یا پرامتر.

✔جرم گرفتن مبدل:

 چراغ ریست هشت بار در ثانیه روشن می شود، این ارور نشان دهنده خرابی پکیج نیست بلکه در زمانی ظاهر می شود که پتاسیمتر تنظیم دما در حالت مینیموم و ماکسیموم قرار دارد.

✔ چراغ ریست هر ثانیه یک بار خاموش می شود:

عدم تشخیص شعله، ترموستاد حد عمل کرده، اشکال در شیر کنترل گاز یا شیر فشار گاز، اشکال در سیم کشی.

تعمیر پکیج بوش

تعمیر ، سرویس و نصب پکیج دیواری باکسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا

انجام تعمیرات انواع لوازم خانگی در سراسر تهران ارسال تکنسین فقط با یک تماس

همین الان سفارش خود را ثبت کنید و ۱۵٪ تخفیف بگیرید.