عیب یابی ماشین لباسشویی

عیب یابی ماشین لباسشویی

عیب یابی ماشین لباسشویی

عیب یابی ماشین لباسشویی تخصص میخواهد ، اما به خواندن ادامه دهید تا چنانچه مشکل لباسشویی شما جزئی بود خودتان به تنهایی بتوانید رفع عیب نمایید ، سعی نموده ایم با اطلاعات کامل از عیب یابی لباسشویی برندهای مختلف مشکل شما عزیزان را برطرف نماییم .

عیب یابی ماشین لباسشویی : لباسشویی لباسها را خوب نمیشوید

لباسشویی شما به خوبی آبگیری نمیکند.

رفع مشکل

شیربرقی

هیدروستات چک شود.

از پودر مناسب برای شستشو استفاده نکرده اید.

المنت لباسشویی رسوب گرفته است.

عدم تخلیه آب در لباسشویی

اگر آب به درستی تخلیه نشود شستشوی مناسبی نخواهید داشت.

اگر المنت لباسشویی رسوب بگیرد نمی تواند آب را به حد نساب گرم کند و در نتیجه شستشوی مناسبی نخواهید داشت.

عیب یابی ماشین لباسشویی : آبکش دیگ لباسشویی نمیچرخد

تسمه ، کاسه نمد ، بلبرینگ ، دینام ، دیگ یا موتور مشکل دارد و باید تعویض شوند.

عیب یابی ماشین لباسشویی : لباسشویی روشن نمی شود

می تواند سیستم برق کشی خراب باشد.

پریز برق ندارد.

دوشاخه یا کابل معیوب شده و یا از پریزر برق خارج شده است .

برق از پارازیت گیر وارد مجموعه کلید نشده است.

مجموعه کلید خراب است .

قفل ایمنی در خراب است یا اتصالات آن قطع است یا در ماشین ، خوب بسته نشده است.

برد دستگاه یا موتور دستگاه خراب باشد.

به کمک ولت متر ، برق مربوط به پریز را بررسی نمایید .

در حالیکه دو شاخه به پریز متصل است ، با رعایت کلیه موارد ایمنی ، رسیدن برق به پارازیت گیر را به وسیله ولت متر بررسی کنید. ،در غیر اینصورت دوشاخه یا کابل را تعویض کنید .

دوشاخه را از برق خارج کنید و به وسیله اهم متر ، قطع نبودن داخلی سیمها را بررسی نمایید .

میکروسوئیچ درب اولین فرمان دهنده در لباسشویی برای فرایند شستشو می باشد.

عیب یابی ماشین لباسشویی : لباسشویی آب را تخلیه نمیکند

فیلتر پمپ یا شیلنگ تخلیه مسدود است.

احتمال دارد پروانه پمپ بر اثر پیچیدن نخ و کرک ، گیر کرده است.

شیلنگ خروجی آب را برای عدم گرفتگی چک نمایید.

الکتروپمپ خراب است.

پمپ تخلیه خراب است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

فیلتر پمپ در کف لباسشویی تعبیه شده است ، فیلتر را برعکس عقربه های ساعت بازنمایید و سپس فیلتر را بشویید. همچنین قسمت انتهایی فیلتر از داخل برای رفع گرفتگی چک شود.

وقتیکه آب از طریق شیلنگ خروجی تخلیه وارد فاضلاب میشود احتمال گرفتگی وجود دارد.

 

عیب یابی ماشین لباسشویی : برق داشتن بدنه ماشین لباسشویی

سیستم برق کشی اتصال دارد.

موتور سوخته باشد اتصال بدنه میدهد.

علت اتصال بدنه میتواند ارت باشد.

یکی از قطعات الکتریکی مانند خازن پارازیت گیر دارای نشت برق است.

سیم کشی خراب است.

سیم ارت به دستگاه وصل نیست.

لولای در شکسته است.

در ماشین لباسشویی ، از قسمت لولا تنظیم نیست.

عیب یابی ماشین لباسشویی : کلیدهای لباسشویی کار نمیکند

با توجه به نوع لباسشویی که تایمر یا برد داشته باشد ، نیاز به تعمیر دارد.

عیب یابی ماشین لباسشویی : لباسشویی صدا و لرزش دارد

مشکل اول میتواند به دلیل تراز نبودن پایه های لباسشویی باشد.

خراب بودن کمک های لباسشویی مشکل دوم است.

مشکل در وزنه بتنی روی دیگ لباسشویی عیب دیگر است.

مشکل داشتن کاسه نمد ، بلبرینگ ، شفت و سه نظام عیب مرسوم است.

دلیل گرم نکردن آب در لباسشویی
مطالعه بیشتر

مشکل در فولی لباسشویی

لباس ها داخل آبکش یکنواخت توزیع نشده اند.

پیچ های حمل و نقل باز نشده است.

بست پیچ های حمل و نقل شل شده است.

تسمه خراب است.

المنت یا نگهدارنده المنت در جای خود قرار نگرفته است.

تعادل منبع به علت یکنواخت نبودن فنرهای آویز به هم خورده است.

لاستیک لرزه گیر داخل کمک فنر پوسیده شده و یا از جای خود خارج شده است.

پیچ پولی یا پیچهای وزنه تعادل بالا و پایین ، شل شده است.

تسمه یا پولی با سیمهای رابط درگیر شده است.

شیلنگ تخلیه به بدنه برخورد میکند.

جسم خارجی داخل آبکش وجود دارد.

عیب یابی ماشین لباسشویی : درب لباسشویی بسته نمیشود

دلیل بسته نشدن درب به دلیل قفل یا میکروسوییچ دستگاه می باشد.

عیب یابی ماشین لباسشویی : درب ماشین لباسشویی باز نمی شود

علت قفل یا میکروسوییچ دستگاه می باشد .

عیب یابی ماشین لباسشویی : ماشین لباسشویی آبگیری نمیکند

ابتدا با نقشه سیم کشی ، سر سیم ها را بررسی کنید.

احتمال دارد شیر آب بسته باشد.

احتمال دارد آب شهر قطع باشد.

شیلنگ ورودی آب مسدود است یا پیچ خوردگی دارد.

شیر برقی خراب است.

هیدروستات خراب است.

شیر برقی را مستقیم به برق 220 ولت وصل کنید ؛ اگر ماشین با اتصال برق به شیربرقی ، بازهم آبگیری را آغاز نکرد ، شیربرقی را تعویض نمایید.

با دمیدن هوا داخل شیلنگ هیدروستات ، باید صدای قطع و وصل کنتاکت ها از داخل آن شنیده شود.

عیب یابی ماشین لباسشویی : عمل آبگیری را به اتمام رسانده ، اما عملیات بعدی را انجام نمیدهد

ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی ، سر سیمها را بررسی نمایید.

موتور تایمر سوخته است.

خازن راه انداز خراب است. ( در مدلهایی که دارای موتور القایی هستند ).

سوکت موتور از محل خود بیرون آمده است.

موتور سوخته است.

آزمایش مستقیم موتور الزامی است.

سیمهای رابط بین موتور و تایمر ، جا به جا و یا قطع شده است.

برق شهر دارای نوسان است.

برد تنظیم دور خراب است.

سوکت یا برد تنظیم دور ، اتصال ندارد.

تسمه یا پولی از محل خود خارج شده است.

 

عیب یابی ماشین لباسشویی : نشتی آب دارد

شیلنگ ورودی یا تخلیه پاره شده است یا نشتی دارد.

خرطومی های جاپودری به دیگ یا دیگ به پمپ آب پاره شده است یا نشتی دارد.

لاستیک دور در ، از محل نصب خود خارج و یا پاره شده است.

بست در دیگ شل شده است.

لاستیک آب بندی در دیگ ، دارای پیچ خوردگی بوده و یا از محل خود خارج شده است.

دیگ یا در دیگ به خوبی مونتاژ نشده است.

عیب یابی ماشین لباسشویی : آب را گرم نکرده و یا آب را به جوش می آورد

ترموستات قابل تنظیم خراب و یا سیمهای متصل به آن قطع است.

هیدروستات خراب است.

تایمر خراب است.

ترموستات بی متال خراب است.

اتصال بین کنتاکتهای A و B در حالت عادی برقرار است و با افزایش دما تا مثبت یا منفی 3 ، 98 درجه سانتی گراد اتصال بین کنتاکتهای A و B قطع میشود.

در مدلهای 500 دور دو شیر ، اتصال بین کنتاکت های نارنجی رنگ در حالت عادی قطع است و زمانی که آب به دمای 33 درجه سانتی گراد برسد ، اتصال برقرار میشود ، ولی اتصال بین کنتاکتهای سفید رنگ ، برعکس کنتاکتهای نارنجی رنگ است.

فلوسوئیچ
مطالعه بیشتر
عیب یابی ماشین لباسشویی : دور خشک کن ماشین لباسشویی عمل نمیکند

خازن راه انداز خراب است.

موتور خراب است.

برد تنظیم دور خراب است.

مجموعه کلید خراب است.

چنانچه دکمه حذف دور خشک کن فعال باشد ، اتصال بین کنتاکتها قطع است ولی در حالت غیر فعال اتصال بین کنتاکت ها برقرار است .

فیلتر پمپ یا شیلنگ تخلیه مسدود شده است.

احتمال دارد اضافه بر ظرفیت ماشین لباسشویی بار ریخته شده باشد.

عیب یابی ماشین لباسشویی : صفحه نمایش ماشین لباسشویی ارور میدهد

چنانچه صفحه نمایش ( صفحه دیجیتالی ) ماشین لباسشویی شما عددی را نشان میدهد و کارایی قبل را ندارد ، بدین معنا است که ، لباسشویی شما ارور میدهد و آن عدد کد خطای ماشین لباسشویی شما میباشد . نگران نباشید !! چونکه ما ارور ماشین لباسشویی های مختلف را تحت پوشش قرار داده ایم تا شما عزیزان دغدغه ای بابت این موضوع نداشته باشید ، همچنین در زیر به ارور ماشین لباسشویی های مختلف و علت آن و رفع عیب ارور میپردازیم .

ارور F7 ماشین لباسشویی آاگ ، علت ارور : دمای المنت قطع میباشد .

ارور F04 ماشین لباسشویی آریستون ، علت ارور : هیدروستات خراب میباشد .

ارور FDL ماشین لباسشویی ویرپول ، علت ارور : درب باز و بسته نمیشود .

ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ ، علت ارور : مشکل از فن لباسشویی میباشد .

ارور E06 ماشین لباسشویی کنوود ، علت ارور : موتور ماشین لباسشویی ویرپول از کار افتاده است .

ارور E1 ماشین لباسشویی اسنوا ، علت ارور : هیدروستات به شیربرقی فرمان نمیدهد .

ارور DE ماشین لباسشویی الجی ، علت ارور : مشکل از سوئیچ درب میباشد .

ارور E47 ماشین لباسشویی بوش ، علت ارور : سنسور دما خراب میباشد و موتور را چک کنید .

ارور E03 ماشین لباسشویی پارس ، علت ارور : مشکل از موتور و تاخو میباشد .

ارور F04 ماشین لباسشویی هایسنس ، علت ارور : خطای هیتر میباشد .

ارور E09 ماشین لباسشویی بلر ، علت ارور : مشکل از PCB میباشد .

ارور F09 ماشین لباسشویی فاگور ، علت ارور : موتور شناسایی به عنوان معکوس نیست.

عیب یابی ماشین لباسشویی : علت روشن نشدن لباسشویی

اگر ماشین لباسشوییتان روشن نمیشود و یا وقتی روی یک مرحله تنظیمش می کنید هیچ صدایی نمیدهد، ممکن است برق نداشته باشد.

اگر بعد از اتمام یک مرحله متوقف شد و مرحله بعد را انجام نداد ، ممکن است محافظ اضافه بار از کار افتاده باشد.

مطمئن شوید که دستگاه به برق و روشن است.

اگر اشکال از پریز بود، مدارشکن و فیوز مربوطه را بررسی کنید.

کابل برق را چک کنید. اگر قسمتی از آن فرسوده بود یا دارای پارگی بود، آن را تعویض کنید.

درپوش دستگاه را باز کنید و سوییچ در و زبانه ی روی آن را بررسی کنید.

سوییچ را فشار داده و رها کنید.

اگر با این کار صدایی نداد، احتمالا خراب است.

سوییچ را جدا کرده، امتحانش کنید و در صورت نیاز تعویضش کنید.

مقداری از بار دستگاه کم کرده و اجازه دهید محافظ دوباره به کار افتد. سپس دوباره دستگاه را استارت کنید.

در صورت لزوم پریز مربوطه را با یک لامپ سالم یا فازمتر چک کنید که برق داشته باشد. همچنین مطمئن شوید که درِ ماشین لباسشویی کاملا بسته شده باشد.

علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی
مطالعه بیشتر

اگر هنوز هم ماشین لباسشویی شما کار نمی کند، ممکن است ایراد از کنترل ها باشد. از یک فرد متخصص کمک بخواهید.

عیب یابی ماشین لباسشویی : عدم درست شستن لباس

ابتدا مطمئن شوید که به درستی از ماشین لباسشویی استفاده می کنید.

بطور مثال مقدار مناسبی شوینده استفاده می کنید، به ماشین لباسشویی اضافه بار تحمیل نمی کنید و غیره.

بطور معمول فقط یک بار حجیم و زیاد می تواند باعث چنین مشکلی شود.

احتمال این که آب به درام به خوبی نمی رسد یا بطور مناسب تخلیه نمی شود وجود دارد.

شیرهای آب را بررسی کنید و مطمئن شوید که کاملا باز هستند.

بررسی کنید که شیلنگ ها پارگی نداشته باشند.

شیلنگ تخلیه آب را چک کنید تا مطمئن شوید که عمل تخلیه به درستی انجام می شود.

هر گاه ماشین لباسشویی را روشن می کنید ، دقت کنید که بعد از هر سیکل شستشو عمل تخلیه کاملا انجام می شود.

از مسدود نبودن شیلنگ آب سرد اطمینان حاصل کنید.

برای بررسی این موارد از دستورالعمل شرکت سازنده ی دستگاه خود کمک بگیرید.

هر گونه انسداد باعث می شود آب کثیف به داخل محفظه برگشت خورده و در درام باقی بماند.

شیر آب سرد را بسته و شیلنگ را از دستگاه جدا کنید ، انتهای جدا شده ی آن را در سطلی گذاشته و شیر آب را دوباره باز کنید. فشار آب باید معقول باشد. اگر نبود، ممکن است شیلنگ دچار انسداد شده باشد.

برای مشخص کردن این موضوع، سر شیلنگ را از شیر آب جدا کرده و به شیر آب موجود در خارج از منزل خود (مثلا حیاط خانه) وصل کنید. اگر هنوز جریان آب نرمال نشد، شیلنگ را تعویض کنید.

عیب یابی ماشین لباسشویی : علت چکه کردن آب

منشا چکه کردن ماشین لباسشویی معمولا شیلنگ ها و اتصالات هستند. مطمئن شوید که آبی که چکه می کند مربوط برگشت آب از لوله تخلیه در مرحله آبکشی نیست.

اتصال شیلنگ ها به منبع آب و همچنین پشت دستگاه را چک کنید که محکم و بدون نشتی باشد.

شیلنگ ها را بررسی کنید که فرسوده و سوراخ نباشند.

کوپلینگ ها و کلمپ های شیلنگ ها را در صورت نیاز سفت کنید و یا کل شیلنگ ها را تعویض کنید.

قبل از باز کردن شیلنگ ها از بسته بودن شیر آب اطمینان حاصل نمایید و آب موجود در آن ها را در سطلی تخلیه کنید.

چک کنید که میزان کف در ماشین لباسشویی بیش از اندازه نباشد.

در این صورت، نصف فنجان سرکه سفید را در یک لیتر آب ریخته و کف را با این محلول کاهش دهید.

آب بندی و بلیرینگ ها را چک کنید.

ممکن است واشر سبد و یا آب بندی وان دچار مشکل باشند.

همچنین ممکن است بلیرینگ ها نیاز به تعویض داشته باشند.

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که مربوط به ترکیدن یا سوراخ شدن شیلنگ می باشد، از شیلنگ های استینلس استیل که در برابر ترکیدن مقاوم هستند و شیرهای قطع و وصل جریان استفاده کنید. در این صورت، شیر آب گرم و سرد در زمان هایی که لازم نیست به راحتی بسته می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا